VriendenLoterij Stichting AAD

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Stichting AAD zet zich samen met de VriendenLoterij in, om de zorg in Nederland en doellanden als Suriname te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het opzetten van Kennisbruggen, die zorgen voor een hechte verbinding tussen beide landen. Met deze ‘bruggen’ wordt kennisdeling tussen zorgprofessionals mogelijk gemaakt, waardoor grote stappen kunnen worden gezet met het oog op zorgverbetering.

De eerste kennisbrug in beeld

De afdeling spoedeisende hulp in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is voor velen in Suriname en ver daarbuiten van levensbelang. Per dag komen hier zo’n 150 á 200 mensen aan die dringende hulp nodig hebben. Binnen drie jaar zal het ziekenhuis een grote vernieuwing ondergaan, waarbij de focus ligt op het omvormen van haar afdelingen tot Centers Of Excellence (CoE). De activiteiten van Stichting AAD dragen bij aan de kennisproductiviteit, die voor deze vernieuwing zo ontzettend noodzakelijk is.

Vanuit het AZP is er dan ook de vraag gekomen naar de afdeling spoedeisende hulp, om te onderzoeken of een Kennisbrug inzake medische en verpleegkundige Acute Zorg met Nederland opgezet kan gaan worden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels ver gevorderde plannen zijn en een AAD Kennisbrug kansrijk lijkt, als hefboom voor de ontwikkeling van de afdeling spoedeisende hulp tot een Center of Excellence in Acute Zorg.

Deze actie van Stichting AAD staat in het teken van de uitwisseling van de kennis en kunde op de Spoedeisende Hulp rond het thema Traumatologie.

Ernstige ongevallen (in het verkeer, op het werk en in de thuissituatie) en extreme gebeurtenissen (slangen- en piranhabeten) vragen om snelle en adequate medische interventies.

Binnen de AAD Kennisbrug AZP-SEH zal in het najaar van 2019, vanuit Nederland door traumatoloog dr. Edward Tan (Radboud UMC) voor de Surinaamse SEH-staf en Medici, middels een maatwerk onderwijsprogramma, kennis en kunde worden gedeeld rond het thema Traumatologie.

Hulp is zowel bij deze, als alle andere belangrijke acties waar Stichting AAD zich voor inzet, ontzettend hard nodig. Uw bijdrage kan levens redden!


VriendenLoterijactie Spoedeisende Hulp Zorg (SEH) – Speerpunt Traumatologie

Wat is er nodig?

Om te kunnen werken aan betere medische zorg voor de mensen in Suriname is uw hulp hard nodig. De samenwerking tussen Stichting AAD en de VriendenLoterij zorgt ervoor dat u mee kunt helpen aan dit prachtige doel, maar daarnaast ook kans maakt op schitterende prijzen!

Dus speel mee met de VriendenLoterij en steun Stichting AAD. Voor betere ontwikkelingssamenwerking. Voor een rooskleurige toekomst voor de inwoners van Suriname.

 

 

In oktober 2019 zal Stichting AAD hiervoor ook speciale aandacht vragen via een belactie. Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar Stichting AAD.