VriendenLoterij Stichting AAD

 

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Stichting AAD zet zich samen met de VriendenLoterij in, om de zorg in Nederland en doellanden als Suriname te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het opzetten van AAD-Kennisbruggen, die zorgen voor een hechte samenwerking tussen beide landen. Met deze ‘bruggen’ wordt kennisdeling tussen zorgprofessionals mogelijk gemaakt, waardoor grote stappen kunnen worden gezet met het oog op zorgverbetering en kwaliteitsborging.

De AAD-Kennisbrug Spoedeisende Hulp in beeld

De afdeling Spoedeisende hulp - Acute Zorg - in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is voor velen in Suriname - Paramribo - en tot ver daarbuiten van levensbelang. Per dag komen hier zo’n 150 á 200 mensen op de afdeling SEH aan die dringende hulp nodig hebben. Binnen 1-2 jaar zal het ziekenhuis ook op de afdeling SEH een grote vernieuwing ondergaan, waarbij de focus ligt op het omvormen van de afdeling SEH tot een Centers Of Excellence (CoE). De activiteiten van Stichting AAD dragen bij aan de kennisproductiviteit, die voor deze vernieuwing zo ontzettend noodzakelijk is.

Vanuit het AZP is de vraag gekomen om de afdeling Spoedeisende Hulp te ondersteunen bij deze verdere professionalisering. Dit heeft geleid tot het opzetten van een medische en verpleegkundige AAD Kennisbrug. Inmiddels worden met deze AAD Kennisbruggen succesvol uitwisseling van medische en verpleegkundige Acute Zorg met Nederland opgezet.

Dit heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels ver gevorderde plannen zijn en een AAD Kennisbrug kansrijk lijkt, als hefboom voor de ontwikkeling van de afdeling spoedeisende hulp tot een Center of Excellence in Acute Zorg.

Deze actie van Stichting AAD staat in het teken van de uitwisseling van de kennis en kunde op de Spoedeisende Hulp rond het thema Acute Zorg in de breedste zin van het woord.

Ernstige ongevallen (in het verkeer, op het werk en in of rondom de thuissituatie) evenals extreme gebeurtenissen (slangen- en piranhabeten, schotwonden, acute infecties) vragen om snelle en adequate medische en verpleegkundige interventies op de afdeling SEH.

Binnen de AAD Kennisbrug AZP-SEH zal in het najaar van 2023, vanuit Nederland door SEH-verpleegkundigen (o.a. vanuit het Radboud UMC) voor de Surinaamse verpleegkundigen op de afdeling SEH, middels een maatwerk leerprogramma, kennis en kunde worden gedeeld als onderdeel van de opleiding SEH-verpleegkundige (Surinaamse variant).

Alle hulp is zeer welkom, zowel bij deze, als alle andere belangrijke AAD-Kennisbrug acties waar Stichting AAD zich voor inzet. Uw bijdrage kan levens redden!

Wat is er nodig?

Om te kunnen werken aan betere medische zorg voor de mensen in Suriname is uw hulp hard nodig. De samenwerking tussen Stichting AAD en de VriendenLoterij zorgt ervoor dat u mee kunt helpen aan dit prachtige doel, maar daarnaast ook kans maakt op schitterende prijzen!

Dus speel mee met de VriendenLoterij en steun Stichting AAD. Voor betere ontwikkelingssamenwerking. Voor een rooskleurige toekomst voor de inwoners van Suriname.


 

 

In oktober 2023 zal Stichting AAD hiervoor ook speciale aandacht vragen via een belactie. Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar Stichting AAD.