Privacy

Stichting AAD hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook houden we ons aan alle gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland, de codes van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de (privacy)codes van de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA).

Stichting AAD is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Of misschien een klacht? Of vragen over uw donateurschap? U kunt altijd contact met ons opnemen, via telefoonnummer: +31 6 57480410 of per e-mail.

Uw persoonsgegevens

Als u ons steunt of hebt gesteund, bewaren wij uw gegevens om u te informeren over ons werk, om te vragen of u ons wilt steunen en om u te kunnen bedanken voor uw donatie. Dat kunnen we doen via e-mail, post of telefoon. Ook als uw nummer geregistreerd is in het bel-me-niet-register kunnen we u bellen omdat u ons steunt. Wilt u niet door Stichting AAD worden gebeld, laat het ons dan weten via bovengenoemd e-mailadres of telefoonnummer. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en soms gebruiken we gegevens uit andere bronnen om een completer beeld van onze donateurs te krijgen.

 

Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derden

Stichting AAD zal uw gegevens nooit verkopen of ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven. Partijen die ons helpen, bijvoorbeeld bij de verzending van informatie over Stichting AAD of het werven van nieuwe donateurs, verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Stichting AAD en onder onze verantwoordelijkheid. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

 

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Maakt u gebruik van het donatieformulier via onze website, dan worden uw gegevens versleuteld verzonden.

 

Uw recht op inzage, correctie en verzet

U kunt altijd inzage vragen van uw gegevens of deze corrigeren. Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon (via het bovenvermelde e-mailadres of telefoonnummer). Heeft u bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u niet langer informatie van Stichting AAD ontvangen, neem ook dan contact met ons op via e-mail of telefoon.

 

Wijzigingen

Stichting AAD kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Deze verklaring is het laatst gewijzigd in oktober 2017.