Eigendom en beheer

Deze Stichting AAD website (“onze site” of “deze site”) is in eigendom en beheer bij Stichting African Associated Dutch Academy of Health Care. (“Stichting AAD”), een organisatie gevestigd in Huissen op het adres Tribunusallee 34, 6852 RK, in Nederland (NL). Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door alvorens onze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken, geeft u te kennen dat u al deze bepalingen hebt gelezen en daarmee instemt. Stichting AAD kan deze bepalingen van tijd tot tijd herzien. Als u onze site blijft gebruiken nadat we wijzigingen in deze bepalingen bekendgemaakt hebben, betekent dit dat u bedoelde wijzigingen accepteert.

 

Het gebruik van materiaal op deze site

De inhoud van onze site, inclusief – maar niet beperkt tot – artwork, foto’s, graphics, audio clips, video clips, animaties, gegevens, tekst en handelsmerken (“content”), is het exclusieve eigendom van Stichting AAD of de oorspronkelijke bedenker van deze inhoud en er rust copyright op. U kunt de content uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bekijken, afdrukken, kopiëren en distribueren op voorwaarde dat u (1) de content ongewijzigd laat (2) in eventuele kopieën alle vermeldingen van copyright, handelsmerk en dergelijke opneemt en (3) niets van de content publiceert op een andere website of netwerkcomputer, noch iets van de content via welk medium dan ook publiceert of uitzendt. Voor alle andere doeleinden mag u niets van de content gebruiken, kopiëren of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting AAD. Elke vorm van gebruik, vermenigvuldiging of distributie van de content die niet uitdrukkelijk door deze bepaling wordt toegestaan, kan het copyright, handelsmerk en andere wetgeving schenden.

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en logo’s (hierna gezamenlijk en individueel ” de merken”) op deze site zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Stichting AAD of anderen. U kunt geen van de merken voor enig doel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting AAD.

Als u software van deze site download, moet u instemmen met de licentieovereenkomst die u voorafgaand aan het downloaden wordt getoond. Tenzij anders vermeld, mag u de software niet verder distribueren, verkopen, decompileren, reverse engineer, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting AAD.

Om toestemming voor het gebruik van content, merken of software te vragen, kunt u een bericht sturen naar: info@stichting-aad.nl, vermeld in het onderwerpveld “toestemming materiaal website”. Het uitblijven van een antwoord op een email of andere poging om toestemming te vragen voor het gebruik van materiaal dat op de websites van Stichting AAD is gepubliceerd, is GEEN impliciete of expliciete toestemming voor het gebruik van dit materiaal.

 

Externe links

Deze site kan links naar sites van derden bevatten. Stichting AAD vermeldt deze links uit een oogpunt van service zonder dat dit een goedkeuring van de ondernemingen of content van deze sites inhoudt. Stichting AAD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze sites, de inhoud van deze sites en het privacybeleid van deze sites. Het bezoeken van deze sites geschiedt geheel op eigen risico.

 

Algemene bepalingen

Deze bepalingen zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Het Koninkrijk der Nederlanden, Nederland (NL) zonder inachtneming van conflicterende wetsgronden. De rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad die zitting houden in Nederland hebben exclusieve jurisdictie bij het oplossen van eventuele claims of geschillen die betrekking hebben op deze site of de content en hiermee onderschrijft u de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken. Eventuele claims die voortkomen uit of in verband staan met deze site of de content moeten binnen een jaar nadat de aanleiding voor de claim zich voordeed bij de daarvoor bestemde rechtbanken worden ingediend.

Als een van deze bepalingen ongeldig zou blijken, tast de ongeldigheid van zo’n bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan.

Als Stichting AAD er niet in slaagt (een van) deze bepalingen te handhaven, doet het daarmee geen afstand van deze bepalingen of enigerlei andere bepaling. Geen verklaring van afstand of instemming is van kracht tegen Stichting AAD anders dan een schriftelijke en zo’n verklaring van afstand of instemming zal nimmer op een later tijdstip of bij een  volgende gelegenheid worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand of instemming.