Klachtenregeling

Klachten over Stichting AAD kunt u schriftelijk (of binnenkort via het online klachtenformulier) indienen.

Onze contactgegevens zijn:

Stichting AAD,

Industriestraat 1A
6851 EM Huissen
Nederland

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail bezwaar indienen bij de directeur. Deze reageert binnen 5 werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

 

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze al eerder bij Stichting AAD heeft ingediend.

Reclame Code Commissie (RCC)

Als u het niet eens bent met een reclame-uiting van Stichting AAD, kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.